Näkövammaisten inkluusion edistäminen koulutuksessa, julkisissa palveluissa ja yhteisössä Etiopiassa

Näkövammaisten liitto aloitti hankeyhteistyön Etiopiassa vuonna 2014 kumppaninaan paikallinen vammaisjärjestö HPDO (Help for Persons with Disabilities Organization). Hanke painottuu Amharan alueen tavallisissa kouluissa opiskelevien näkövammaisten lasten ja nuorten oppimisedellytyksien parantamiseen.

Projektin uusi kolmivuotinen vaihe alkoi tammikuussa 2022. Hankkeessa tuetaan näkövammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja arkielämän taitojen kehittymistä. Nuoret oppivat pistekirjoitusta, tietotekniikkaa ja matematiikkaa. He saavat koulutusta liikkumistaidossa ja seksuaaliterveyteen sekä seksuaaliseen häirintään liittyvissä teemoissa. Yrittäjyydestä kiinnostuneet aikuiset opiskelijat ja näkövammaisten lasten vanhemmat saavat koulutusta ja pääomaa oman yrityksen perustamiseen.

Hankkeessa koulutetaan sekä tavallisten luokkien opettajia että erityisopettajia näkövammaisten opetusmenetelmistä. Opetusmateriaaleista tehdään saavutettavia näkövammaisille opiskelijoille.

Vahvaa tukea ruohonjuuritason toimijoille

HPDO:n tukikeskuksen yhteisötyöntekijät matkustavat kyliin etsimään näkövammaisia ja tapaamaan heidän perheitään ja antamaan näille tarvittavaa tukea. Työntekijöiden tehtäviin kuuluu arvioida, täyttyvätkö näkövammaisten perus- ja erityistarpeet.

Paikallisten koulujen opettajia koulutetaan arvioimaan, löytyykö luokilta näköongelmaisia oppilaita. Silmälääkärin tarkastuksessa koululaiset saavat diagnoosin ja tarvitsemansa hoidon, näkemisen apuvälineitä sekä silmälaseja. HPDO pyrkii lisäämään yhteisöissä tietoisuutta, kuinka sokeutumista ehkäistään.

Projekti parantaa paikallisten näkövammaisten korkeakouluopiskelijoiden ja näkövammaisjärjestöjen mahdollisuuksia edunvalvontatyöhön. Erityisen tärkeää on ollut tarjota nuorille mahdollisuus vertaistukeen ja paikallisyhteisöille ja viranomaisille tietoa vammaisten tasavertaisista oikeuksista tietoon, toimeentuloon ja perhe-elämään.

Inklusiivista opetusta

Kuva on Debrebirhanin kaupungista, jossa Näkövammaisten liiton hanketoimintoja pääasiassa toteutetaan. Kuvassa oleva nuori mies harjoittelee tietokoneella ruudunlukuohjelman käyttöä HPDO:n ylläpitämällä tukikeskuksella.

Inklusiivisesti opiskelevat näkövammaiset nuoret eri luokka-asteilta peruskoulusta lukioon hakevat keskukselta tukea opintoihinsa ennen koulupäivää tai sen jälkeen. Heille opetetaan myös liikkumistaitoa, pistekirjoitusta ja tietotekniikan alkeita.

Hankkeessa on tuotettu oppimateriaaleja pisteille, sillä kouluista ei pistekirjoja juurikaan löydy. Keskuksen työntekijät lukevat lisäksi oppilaille ääneen oppikirjoja, sillä kaikkea materiaalia ei ole pisteillä saatavissa.