Neljä ihmistä hymyilee kameralle

Vammaisten naisten aseman vahvistaminen Bosnia-Herzegovinassa – syrjinnän ja väkivallan vähentäminen

Kynnyksen ja bosnia-herzegovinalaisen Lotos-järjestön uusin yhteistyöhanke vuosille 2022–2024 tähtää vammaisten naisten aseman vahvistamiseen.

Hankkeessa koulutetaan 125 vammaista naista syrjinnän ja väkivallan vastaiseen vammaistyöhön ja edunvalvontaan.

Lisäksi koulutusta järjestetään naisten ihmisoikeusjärjestöille, turvakodeille ja virkamiehille. Tavoitteena on parantaa syrjintää ja väkivaltaa kohdanneiden vammaisten naisten ihmisoikeuksia ja olosuhteita. Vammaiset naiset tarvitsevat esteettömiä turvakoteja, mutta niihin pääseminen ei ole itsestään selvää. Siksi hankkeessa pyritään vaikuttamaan myös vammaisten naisten mahdollisuuksiin saada apua.

Kuvassa paikallisen kumppanin IC Lotoksen henkilöstöä Tuzlassa, Bosnia-Herzegovinassa. Järjestö on sitoutunut vammaisten ihmisoikeuksien edistämistyöhön ja edustaa maassaan ainoana vammaisjärjestönä kaikkia vammaryhmiä. Sen toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret vammaiset sekä vammaiset naiset.

Jäsenjärjestö