Svenska hörselförbundet

Svenska hörselförbundet rf on vuonna 1986 perustettu edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on valvoa ja ajaa ruotsia äidinkielenään puhuvien kuulovammaisten etuja.

Svenska hörelseförbundetin logo

Liitolla on yhdeksän aktiivista jäsenjärjestöä Etelä-Suomessa ja ruotsinkielisellä rannikkoseudulla, ja yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 3 100 henkilöä. Kuulovammat koskettavat noin 40 000 suomenruotsalaista ja ovat globaalisti kasvava kansanterveydellinen haaste. Kuuloaistiin kohdistuva vamma vaikuttaa kykyymme kommunikoida.

Tästä syystä liitto tekee työtä hyvän ääniympäristön, akustiikan ja tukipalveluiden puolesta, jotka mahdollistavat tasavertaisen osallistumisen keskusteluihin ja ja viestintään. Tavoitteena on esteetön ja saavutettava yhteiskunta.

Tällä hetkellä Svenska hörselförbundetilla ei ole kehitysyhteistyöhankkeita.