Vammaiskumppanuus

Vammaiskumppanuus parantaa vammaisten ihmisten elämää.

Vammaiskumppanuus tekee kehitysyhteistyötä eli auttaa köyhissä maissa asuvia vammaisia ihmisiä. Olemme vammaisia koskevan kehitysyhteistyön asiantuntija Suomessa. Vammaiskumppanuuden jäsenjärjestöt ovat suomalaisia vammaisjärjestöjä.

Mikä on Vammaiskumppanuus?

 • Vammaiskumppanuudella on seitsemän jäsenjärjestöä. Ne ovat suomalaisia vammaisjärjestöjä.
 • Vammaiskumppanuuden jäsenjärjestöt tekevät kehitysyhteistyötä eli auttavat köyhissä maissa asuvia vammaisia ihmisiä.
 • Vammaiskumppanuus saa työhönsä rahaa Suomen ulkoministeriöltä.
 • Vammaiskumppanuuden toiminta alkoi vuonna 1989. Silloin sen nimi oli Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry. Vuonna 2014 nimi muuttui Vammaiskumppanuudeksi.

Arvomme

 • Vammaiskumppanuudelle tärkeitä arvoja ovat ihmisoikeudet, vastuu yhteisistä asioista ja luottamus. Haluamme, että vammaiset ihmiset saavat olla mukana parantamassa maailmaa.

Tavoitteemme

 • Vammaiskumppanuuden tavoite on, että vammaisten ihmisoikeudet toteutuvat kaikkialla maailmassa. Haluamme, että vammaiset ihmiset voivat itse vaikuttaa elämäänsä.

Jäsenjärjestömme

Vammaiskumppanuudella on jäsenjärjestöjä. Tässä niiden esittelyt ja linkit järjestöjen omille sivuille. Järjestöjen omat sivut eivät ole aina selkokielisiä.

 • FDUV puolustaa Suomessa asuvien ruotsinkielisten kehitysvammaisten ihmisten asioita. Lue lisää FDUV:n sivuilta.
 • Invalidiliitto edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täyttä elämää. Lue lisää Invalidiliiton sivuilta.
 • Kehitysvammaliitto puolustaa kehitysvammaisia, puhevammaisia ja muita erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Lue lisää Kehitysvammaliiton sivuilta.
 • Kuurojen Liitto on kuurojen valtakunnallinen keskusliitto. Se varmistaa, että kuurojen ihmisoikeudet ja yhdenvertaiset mahdollisuudet toteutuvat. Lue lisää Kuurojen Liitton sivuilta.
 • Kynnys on vammaisten henkilöiden ihmisoikeusjärjestö. Se järjestää esimerkiksi lakineuvontaa, kursseja, koulutusta, kulttuuria ja kehitysyhteistyötä. Lue lisää Kynnyksen sivuilta.
 • Näkövammaisten liitto on järjestö, johon Suomen näkövammaisyhdistykset kuuluvat. Näkövammaisten liitto edistää ja valvoo sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksia ja tuottaa heille erityispalveluja. Lue lisää Näkövammaisten liiton sivuilta.
 • Svenska Hörselförbundet on Suomen ruotsinkielisten kuulovammaisten yhdistysten keskusjärjestö.Lue lisää Svenska Hörselförbundetin sivuilta.

Lisäksi Abilis-säätiö on Vammaiskumppanuuden kumppanijäsen. Abiliksen kanssa vaihdamme paljon tietoa ja kokemuksia. Lue lisää Abilis-säätiön sivuilta.