Vi står upp för allas lika rätt

Vårt arbete bygger på kamratstöd och erfarenhetsexpertis. Arbetet med att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning i utvecklingsländer kräver att alla parter tänker långsiktigt, har tålamod och får utbildning.

Berättelser från vardagen

När människor får veta mer, börjar de se personer med funktionsnedsättning som värdefulla människor. Här kan du bekanta dig med människor som genom våra projekt fått verktyg, självförtroende, styrka och tro på en bättre morgondag.

Titta pä videorna

Personer med funktionsnedsättning deltar i allt utvecklingssamarbete.

Personer med funktionsnedsättning ska beaktas i allt utvecklingssamarbete. Vi erbjuder aktörer i branschen tjänster, så att personer med funktionsnedsättning jämlikt kan delta i utvecklingen.

Läs om våra tjänster