Våra tjänster

Hur inkludera alla? Vi ger råd och vägledning.

Vi erbjuder experttjänster som gäller funktionsnedsättning och utveckling till organisationer, företag, myndigheter och läroanstalter. Inkludering, dvs. att alla görs delaktiga, är ett effektivt verktyg när det gäller att förändra världen.

Vi ger gärna vägledning om hur personer med funktionsnedsättning kan inkluderas i projekt eller program för utvecklingssamarbete. Vi erbjuder dessutom stöd vid planering, genomförande och uppföljning av projekt som gäller person med funktionsnedsättning.

När ärenden som gäller personer med funktionsnedsättning beaktas i allt utvecklingssamarbete, får personer med funktionsnedsättning del av utvecklingen på samma sätt som alla andra. Genom det är det möjligt att säkerställa jämlikheten.

Vi kan skapa kundanpassade helheter, till exempel utbildning, rådgivning och stöd i innehållsrelaterade eller strukturella frågor efter ert behov. Tveka inte att fråga mer!