Berättelser från vardagen

Det viktigaste i våra projekt är människorna.

I många länder är vardagen besvärlig för personer med funktionsnedsättning, men överallt finns det också lycka och glädje i människornas liv. Bekanta dig med personer som vi nått genom vårt arbete.

Kraftkvinnan från Zambia

Linah Musisika från Zambia är aktivist och jordbrukare. Hon är ordförande för stödgruppen i organisationen för personer med fysisk funktionsnedsättning i Zambia, ZNAPD, i byn Nadezwa. ZNAPD är en långvarig partner till Invalidförbundet.

I Nadezwa görs stora satsningar på näringsverksamhet eftersom Musisika anser att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara självförsörjande. Gruppen har också andra metoder att skaffa inkomster utöver jordbruk och boskapsskötsel: fiskodling, cateringstjänster och odling av vassväxter.

Musisika är aktiv i kyrkan, gödselandelslaget och ledningen av gruppen för kvinnor med fysisk funktionsnedsättning i hela Zambia. ”Vi är rörelsehämmade, men också en del av samhället”, säger hon.

Video: Veera Lehto-Michaud

Drömmer om en egen ateljé

De döva konstnärerna Robert Malemia och Rodicken Chimenya arbetar nära centrum i staden Blantyre i Malawi. Robert drömmer om att grunda en gemensam ateljé med andra döva konstnärer i stadens centrum.

Det är besvärligt att driva ett företag ensam, men när man är två går det bra. Det är allmänt taget svårt för döva att hitta jobb i Malawi. Dövas förbund i Malawi, MANAD, driver en kampanj för bättre utbildnings- och arbetsmöjligheter för döva med stöd från Finlands Dövas Förbund.

Video: Veera Lehto-Michaud

Kamratstöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning

Jane Akinyi är erfarenhetsexpert i riksförbundet för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Kenya. Hon reser runt om i Kenya för att tala om de möjligheter som unga med intellektuell funktionsnedsättning har, och uppmuntrar de unga att kräva att deras rättigheter respekteras. Projektets partner i Finland är FDUV.

Akinyi berättar också för andra personer med intellektuell funktionsnedsättning att de har möjlighet att hitta jobb. ”Jag säger att de kan fatta självständiga beslut”, berättar hon. ”Jag är glad när jag får hjälpa andra.”

Video: Veera Lehto-Michaud