Vårt arbete

Vi gör förändringen möjlig.

Målet med vårt arbete i utvecklingsländer är att våra partnerorganisationer blir starkare och genom sitt arbete kan åstadkomma förbättringar för personer med funktionsnedsättning i deras samhällen och minska fattigdomen bland dem.

Våra utvecklingssamarbetsprojekt fokuserar vanligen på att förbättra våra lokala partnerorganisationers grundläggande funktioner. Vi uppmuntrar och utbildar våra partners inom påverkan och intressebevakning, så att de mänskliga rättigheterna också ska genomföras för personer med funktionsnedsättning i så stor omfattning som möjligt i samhället.

 

Våra långa partnerrelationer med lokala funktionshinderorganisationer i utvecklingsländer bygger på ömsesidigt förtroende. Vi respekterar våra partners självständighet, och kamratstöd och kollegialt lärande bereds plats i projekten.

Projekten inom utvecklingssamarbetet genomförs av våra medlemsorganisationer, dvs. av finländska funktionshinderorganisationer, och huvuddelen av finansieringen av våra utvecklingssamarbetsprogram kommer från utrikesministeriet i Finland.