Anmäl trakasserier eller misstanke om missbruk

Med det här formuläret kan du anmäla alla former av missbruk, korruption, bedrägerier, sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande som anknyter till det arbete som Samverkan inom funktionsnedsättning rf utför. Du kan göra anmälan anonymt, men det är lättare att behandla ärendena om du anger ditt namn och din kontaktinformation. Vi behandlar alla personuppgifter konfidentiellt.