Funktionsnedsättning och utvecklingen

"Ingenting om oss utan oss."

Personer med funktionsnedsättning utsätts ofta för diskriminering av olika slag i vardagen. Strukturell diskriminering utesluter personer med funktionsnedsättning från utbildning och arbetslivet, och de får inte möjlighet att påverka ärenden eller beslut som gäller dem själva.

Stater har ett juridiskt och moraliskt ansvar att se till att de mänskliga rättigheterna genomförs. I verkligheten händer det ofta att de mänskliga rättigheterna inte genomförs fullt ut, särskilt i fråga om personer med svagare ställning i samhället.

 

Funktionshinderrörelsens globala motto är ”Nothing about us without us” – ingenting om oss utan oss. Det är också vårt sätt att jobba här hos Samverkan inom funktionsnedsättning rf. Vi arbetar tillsammans för att öka kunskaperna, ändra på attityderna och stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i utvecklingsländer.

Vårt arbete bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD, som trädde i kraft år 2008.

Berättelser från vardagen

Här kan du titta på videor där personer med funktionsnedsättning som bor i utvecklingsländer berättar om sina liv.