Vammaiset ja kehitys

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Vammaisten ihmisten arkeen kuuluu usein syrjintä eri muodoissaan. Rakenteellinen syrjintä sulkee vammaiset ihmiset koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle, eikä heillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin asioihin tai päätöksentekoon.

Valtioilla on oikeudellinen ja moraalinen vastuu huolehtia ihmisoikeuksien toteutumisesta. Todellisuudessa ihmisoikeuksista tingitään usein, varsinkin niiden kohdalla, joilla on heikommat lähtökohdat. Työskentelemme yhdessä tiedon lisäämiseksi, asenteiden muuttamiseksi ja vammaisten ihmisoikeuksien vahvistamiseksi kehittyvissä maissa. Työmme juridisen perustan luo YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Vammaiset ja ihmisoikeudet

Vammaisten ihmisoikeudet eivät ole itsestäänselvyys. Niistä on sovittu YK:n yleissopimuksella, jonka on ratifioinut jo 185 maata. Tutustu sopimukseen, joka vaikuttaa miljoonien vammaisten ihmisten elämään kaikkialla maailmassa.

Vammaisuus kehittyvissä maissa

Kehittyvien maiden vammaiset ihmiset joutuvat herkästi syrjinnän, sorron ja mielivallan kohteiksi, tai heidät yksinkertaisesti unohdetaan. Usein syynä on tiedon ja ymmärryksen puute.

Tarinoita arjesta

Katso videoita, joissa kehittyvien maiden vammaiset ihmiset kertovat itse elämästään.

Oikeus tulevaisuuteen

Mitä nuoret vammaiset ihmiset ympäri maailmaa toivovat ja odottavat tulevaisuudelta?

Katso videoita