Tuki vammaishankkeille

Olemme vammaishankkeiden asiantuntijoita.

Koulutamme ja neuvomme vammaishankkeiden sisällöllisissä ja rakenteellisissa kysymyksissä. Etsimme tarpeisiinne parhaiten sopivia asiantuntijoita verkostojemme kautta. Asiantuntijapalveluiden sisältö, koulutuksen näkökulmat ja menetelmät sovitetaan tarpeisiinne ja resursseihinne sopiviksi.

Meiltä saat perustietoa vammaisten ihmisoikeuksista  vammaisten ihmisten elämäntilanteista eri puolilla maailmaa ja siitä, miten vammaisuuteen on suhtauduttu ja suhtaudutaan eri tilanteissa ja eri maissa.

Vammaiskumppanuus on usean suomalaisen vammaisjärjestön yhteisö, josta löytyy syvällistä osaamista eri tavoin vammaisten ihmisten tarpeista: esimerkiksi inklusiivinen koulutus tai ympäristön esteettömyys tarkoittavat eri asioita liikuntavammaisen, näkövammaisen tai kuuron kohdalla. Vammaiskumppanuus jäsenjärjestöineen on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita 1980-luvun jälkipuoliskolta lähtien yli 20 maassa ja neljässä eri maanosassa.

Tuemme hankkeen eri vaiheissa suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin. Etsimme paikallisia vammaisjärjestöjä yhteistyökumppaneiksi ja vammaisia asiantuntijoita Suomesta ja maailmalta. Näin hankkeesi voi toteuttaa kansainvälisen vammaisliikkeen iskulausetta ”Nothing about us without us” – eli ei mitään meistä ilman meitä. YK:n yleissopimus vammaisten  henkilöiden oikeuksista edellyttää vammaisten ihmisten ottamista mukaan kansainvälisiin kehitysohjelmiin, ja samaa edelyttää suomalaista kehitysyhteistyötä rahoittava ulkoministeriö.