Tarinoita arjesta

Tärkeintä hankkeissamme ovat ihmiset.

Vammaisten ihmisten arki on monissa maissa hankalaa, mutta kaikkialla ihmisten elämässä on myös onnea ja iloa. Alla voit tutustua hankkeidemme työntekijöihin ja aktivisteihin sekä ihmisiin, joita työmme on tavoittanut ympäri maailman.

Voimanainen Sambiasta

Sambialainen Linah Musisika on aktivisti ja maanviljelijä. Hän toimii Sambian liikuntavammaisten järjestön ZNAPDin Nadezwan tukiryhmän puheenjohtajana. ZNAPD on Invalidiliiton hankkeen kumppani.

Nadezwan kylässä tehdään paljon elinkeinoihin liittyvää työtä, sillä Musisikan mielestä vammaisilla pitää olla mahdollisuus omavaraisuuteen. Maanviljelyn ja karjanhoidon lisäksi ryhmällä on erilaisia tulonhankkimismentelmiä: kalanviljelyä, cateringpalveluja ja ruokokasvien viljelyä.

Musisika on aktiivinen kirkossa, lannoiteosuuskunnassa ja liikuntavammaisten naisten ryhmän johdossa koko Sambiassa.

”Vaikka olemmekin liikuntavammaisia, olemme myös osa yhteisöä”, hän sanoo.

Video: Veera Lehto-Michaud

Osa-aikainen kyläpoliisi

Sambialainen Leonard Mukandawire on maanviljelijä ja osa-aikainen yhteisöpoliisi. Liikuntavamma ei estä häntä olemasta aktiivinen.

ZNAPD-järjestön tuella hän osallistui vuohipankkihankkeeseen, joka on auttanut toimeentulossa. ZNAPD on myös kertonut vammaisille ihmisille heidän oikeuksistaan, ja se on nostanut itsetuntoa, Mukandawire kertoo.

ZNAPD on Invalidiliiton hankkeen kumppani.

Video: Veera Lehto-Michaud

Haaveena oma ateljee

Robert Malemia ja Rodicken Chimenya ovat kuuroja taiteilijoita, jotka työskentelevät Blantyren keskustan laidalla Malawissa. Robert haaveilee perustavansa yhteisen ateljeen muiden kuurojen taiteilijoiden kanssa kaupungin keskustaan.

Yrityksen pyörittäminen yksin on hankalaa, mutta kahdestaan se sujuu hyvin. Työllistyminen on kuuroille Malawissa yleisesti ottaen vaikeaa. Paikallinen järjestö MANAD kampanjoi Suomen Kuurojen Liiton tuella kuurojen koulutus- ja työmahdollisuuksien parantamiseksi.

Video: Veera Lehto-Michaud

Kuurojen opettaminen kutsumuksena

Malawissa kuurojen lasten koulunkäynti on rajallista. Kouluja kuuroilla on vain muutama, eikä niissä ole tarpeeksi paikkoja. Joissain kouluissa on kuurojen luokkia, mutta opettajat eivät välttämättä osaa viittoa kovin hyvin.

Videolla tapaamme lapsia ja heidän opettajansa Andrew Chamgweran, joka on positiivinen poikkeus. Hänelle kuurojen lapsien opettaminen on sydämen asia. Koulujen taloudellinen tilanne ei kuitenkaan ole häävi. Malawilainen MANAD-järjestö kampanjoi koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Työtä tukee Suomen Kuurojen Liitto.

Video: Veera Lehto-Michaud

Vertaistukea kehitysvammaisille

Jane Akinyi on kokemusasiantuntija Kenian kehitysvammaisten liitossa. Hän kiertää ympäri Keniaa puhumassa nuorten kehitysvammaisten mahdollisuuksista ja kannustaa heitä vaatimaan oikeuksiensa kunnioittamista. Hankkeen suomalainen kumppani on FDUV.

Akinyi myös kertoo toisille kehitysvammaisille, että heidän on mahdollista löytää töitä.

”Sanon, että he pystyvät tekemään itsenäisiä päätöksiä”, hän sanoo. ”Olen iloinen kun saan auttaa muita.”

Video: Veera Lehto-Michaud

Äiti ymmärtää parhaiten

KAIHin kenttätyöntekijä Fayel Odeny käy kotikäynnillä Catharine Nthambin ja hänen poikansa Moseksen luona. Videolla kuullaan, miten kehitysvammaisia Keniassa tuetaan, ja miksi Catherine halusi lähteä mukaan. Hankkeen suomalainen kumppani on FDUV.

Kehitysvammaisen lapsen kanssa eläminen ei ole ollut helppoa. Ainoa joka ymmärtää kunnolla, on äiti, ja kyläläiset kohtelevat huonosti, Nthambi kertoo. Myös Odeny-sisko on kehitysvammainen, ja hän on saanut osansa pilkasta ja syrjinnästä.

Video: Veera Lehto-Michaud