Vammaisinkluusion edistäminen lainsäädäntötyössä ja päätöksenteossa – EU-hanke Kosovossa

Vammaiskumppanuus ja Kynnys ovat mukana kosovolaisen vammaisjärjestön HandiKOS:n johtamassa EU-hankkeessa (2018–2023).  Hankkeessa edistetään vammaisten äänen ja tarpeiden huomioimista kaikessa päätöksenteossa niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla.

Lisäksi tavoitteena on vahvistaa kosovolaisten vammaisjärjestöjen ja niiden verkostojen tietotaitoa edunvalvonnassa, viestinnässä, mediavaikuttamisessa sekä esteettömyydessä.

Inklusiivinen Kosovo -hankkeen Suomen kumppanit Kynnys ja Vammaiskumppanuus ovat järjestäneet Kosovossa vammaisten naisten vaikuttamis- ja esteettömyyskoulutusta sekä vammaisjärjestöjen osaamista vahvistavia työpajoja. Kuvassa Pristinassa syyskuussa 2022 järjestetyn vammaisille naisille suunnatun voimaantumis- ja vaikuttamiskoulutuksen osallistujia.