Kenya Association of the Intellectually Handicapped (KAIH) Social and Economic Inclusion of persons with Intellectual Disability and their Families in Kenya 

Sedan 2016 har FDUV samarbetat med systerorganisationen KAIH (Kenya Association for the Intellectually Handicapped) i Kenya. Utvecklingssamarbetsprojekten riktar sig till anhöriga och personer med intellektuell funktionsnedsättning runtom i Kenya.

KAIH har cirka 2500 medlemmar som hör till cirka 130 lokala stödgrupper i tolv distrikt i Kenya. Målet med samarbetet är att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska få verktyg och kunskap om mänskliga rättigheter för att kunna påverka i sina närsamhällen, bli delaktiga i dem och få bättre levnadsförhållanden.

FDUV besöker Kenya regelbundet för att följa upp hur medlen används, se över verksamheten och stödja de lokala grupperna och KAIH:s verksamhet. Projektet finansieras med medel från utrikesministeriet som koordineras av Samverkan inom funktionsnedsättning rf. FDUV är medlem i föreningen.

Läs mer om vårt uvecklingssamarbete med KAIH:

För yrkesutbildning i Zanzibar

FDUV startade tillsammans med Kehitysvammaliitto och Kehiysvammaisten Tukiliitto ett nytt samarbetsprojekt i Zanzibar år 2017.

Projektet är en pilot där unga personer med intellektuell funktionsnedsättning får yrkesutbildning, något som inte varit möjligt för dem tidigare. Avsikten är också att öka kunskapen om de behov personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller kommunikationssvårigheter har, samt att förebygga sexuella övergrepp mot speciellt flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.

Läs mer om vår utvecklingsamarbete i Zanzibar:

Som lokal samarbetspartner fungerar ZAPDD, Zanzibar Association for People with Developmental Disabilities. Projektet finansieras med medel från utrikesministeriet som koordineras av Samverkan inom funktionsnedsättning.

Kontaktpersoner på FDUV

FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård, lisbeth.hemgard@fduv.fi

Jäsenjärjestö