För yrkesutbildning i Zanzibar

FDUV startade tillsammans med Kehitysvammaliitto och Kehitysvammaisten Tukiliitto ett nytt samarbetsprojekt i Zanzibar år 2017.

Projektet är en pilot där unga personer med intellektuell funktionsnedsättning får yrkesutbildning, något som inte varit möjligt för dem tidigare. Avsikten är också att öka kunskapen om de behov personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller kommunikationssvårigheter har, samt att förebygga sexuella övergrepp mot speciellt flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.

Läs mer om vår utvecklingsamarbete i Zanzibar:

Som lokal samarbetspartner fungerar ZAPDD, Zanzibar Association for People with Developmental Disabilities. Projektet finansieras med medel från utrikesministeriet som koordineras av Samverkan inom funktionsnedsättning.

Jäsenjärjestö

Noston otsikko

Teksti…