Kohti inklusiivista ammattikoulutusta Sansibarilla

Kehitysvammaliitto aloitti yhdessä FDUV:n  ja Kehitysvammaisten Tukiliiton kanssa uuden yhteistyöprojektin Sansibarilla Tansaniassa vuonna 2017.

Hanke on nuorten kehitysvammaisten ammattikoulutuspilottiprojekti. Kohderyhmänä ovat nuoret, joilla ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta koulutukseen.

Tavoitteena on myös lisätä ihmisten tietoisuutta kehitysvammaisten tarpeista ja/tai kommunikaatiovaikeuksista, sekä estää vammaisten tyttöjen ja naisten seksuaalista hyväksikäyttöä.

Paikallisena yhteistyökumppanina toimii Sansibarin kehitysvammaisten liitto ZAPDD.