Kehitysvammaliitto

Kehitysvammaliitto edistää kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Kehitysvammaliiton logo

Kehitysvammaliitto tekee tutkimusta, kouluttaa, kehittää, viestii, vaikuttaa ja tuottaa materiaaleja, jotta vammaiset ihmiset pääsisivät samalle viivalle muiden kanssa, osallistumaan täysivaltaisesti yhteiskunnan ja omien yhteisöjensä toimintaan.

Toiminnan perustana on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva sopimus.

Kehitysvammaliiton tavoitteita ovat vammaisten ihmisten täysi kansalaisuus; yhteiskunta, jossa tieto ja palvelut ovat ymmärrettäviä ja saavutettavia sekä kaikille mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen.

Järjestön kehitysyhteistyön yhteyshenkilö on:
Sisko Rauhala
sisko.rauhala@kvl.fi

Järjestön hankkeet