Kuurojen yhteisön vahvistaminen ja kansallisen kuurojen liiton perustan rakentaminen Kambodžassa

Punakhmerien valtakauden takia Kambodžan kuurojen yhteisö ja viittomakieli tuhoutuivat lähes kokonaan 1970-luvun lopulla. Kuurojen Liiton ja yhdysvaltalaisen Maryknoll-järjestön tuella Kambodžan kuurot ovat saaneet yhteisönsä ja kielensä takaisin. Työ jatkuu edelleen.

Kuurojen Liiton ja Maryknollin tukema Deaf Development Programme (DDP) alkoi vuonna 1997. Se on muuttanut monien kuurojen elämän.

Kambodžan kuurot elävät usein lähes täydellisessä eristyksessä; heillä ei ole yhteistä kieltä edes oman perheensä kanssa. Suurin osa heistä ei ole koskaan käynyt mitään koulua tai tavannut toista kuuroa.

DDP:n kenttätyöntekijät etsivät maaseudulla eristyksissä asuvia kuuroja ja antavat heille mahdollisuuden tutustua muihin kuuroihin ja oppia viittomakieltä. Etsintätyössä apuna ovat paikallishallinnon virkailijat. Kenttätiimit rohkaisevat löytämiään kuuroja osallistumaan DDP:n kaksivuotiseen peruskoulutukseen, jossa he oppivat kambodžalaista viittomakieltä, khmerin kieltä ja yksinkertaista matematiikkaa. He oppivat myös tärkeitä elämäntaitoja ja solmivat suhteita muihin kuuroihin. Peruskoulutuksen jälkeen oppilailla on mahdollisuus osallistua DDP:n vuoden mittaiseen ammatilliseen koulutukseen, jossa voi opiskella esimerkiksi parturiksi tai maatalousyrittäjäksi.

DDP:n alaisuudessa toimii useita kuurojen yhteisökeskuksia (Deaf Community Centres, DCC), joissa kuuroille järjestetään viikottaisia tapaamisia ja muita tapahtumia, kuten urheilukisoja. Näissä tapaamisissa kuurot tuntevat olevansa osa yhteisöä, ja samalla viittomakielen taidot karttuvat.

Tietoisuus omista oikeuksista lisääntynyt

DDP:n tärkeimpiä saavutuksia on ollut kuurojen kollektiivisen identiteetin kehittyminen ja Kambodžan kuurojen yhteisön vahvan perustan rakentaminen. Nuoret kuurot on saatu pois eristyksistä, he ovat saaneet kielen ja mahdollisuuden kommunikoida ja toimia omassa yhteisössään. DDP:n hankkeeseen osallistuminen on muuttanut pysyvästi heidän minäkäsitystään. He ymmärtävät olevansa arvokkaita ihmisiä.

Kuurot ovat myös yhä tietoisempia omista oikeuksistaan ja heillä on suuri tarve tulla kohdelluiksi yhdenvertaisina. Monet ovat opiskelleet ammatin ja tienaavat itse elantonsa.

DDP:n nuorisoleirejä hyödynnetään lahjakkaiden nuorten johtajalupausten löytämisessä. Nämä nuoret osallistuvat johtajakoulutukseen, ja he tulevat todennäköisesti olemaan johtavassa asemassa, kun Kambodžaan lähivuosina perustetaan kansallinen kuurojen liitto.

Ammatti löytyi kuurojen koulusta

Vauvana kuuroutuneen Sreytinin (pääkuvassa) isä murhattiin punakhmerien hirmuvallan aikana. Elämästä tuli hyvin vaikeaa. Leskeksi jäänyt äiti yritti huolehtia kolmesta lapsestaan parhaansa mukaan, mutta Sreytinin kanssa ei kukaan osannut kommunikoida. Hän oli koulussa yksinäinen lapsi kuulevien parissa.

Eräänä päivänä Sreytinin äiti näki torilla ilmoituksen DDP:n kuurojen peruskoulutuksesta, ja Sreytin pääsi aloittamaan jo seuraavalla lukukaudella. ”Kuurojen koulu antoi minulle viittomakielen ja yhteisön: heidän joukossaan sain uutta tietoa ja pystyin jakamaan elämääni muiden kanssa. Se oli ihan uusi maailma!”

Myöhemmin Sreytin sai koulusta työpaikan viittomakielen opettajana. Sitten hän siirtyi DDP:n kambodžalaisen viittomakielen kehittämisohjelmaan. ”Haluan jatkaa työtäni viittomakielen ja kuurojen yhteisön puolesta sekä tavoitella parempaa ja tasa-arvoisempaa tulevaisuutta Kambodžan kuuroille.”

Jäsenjärjestö

 

Mies, joka sai mahdollisuuden

Chanthou kävi tavallista koulua kaksi vuotta. ”Vaikka olin rauhallinen ja pysyin omissa oloissani, minua kiusattiin, koska en osannut puhua. Minun oli lopulta jäätävä kotiin auttamaan perhettäni kotitöissä, pellolla ja karjan kanssa.”
Eräänä päivänä DDP:n kenttätyöntekijät tulivat heidän kotiinsa ja tarjosivat mahdollisuutta päästä kuurojen kouluun.  Chanthou tapasi ensimmäistä kertaa ison joukon kaltaisiaan ja oppi kambodžalaista viittomakieltä. ”Sain myös oman viittomanimen, se oli todella hienoa!”
Peruskoulutuksen jälkeen Chanthou opiskeli sikojen kasvatusta DDP:ssä ja pyörittää nyt omaa pientä sikalaa.