Kehitysvammaisten ja heidän perheidensä sosiaalinen ja taloudellinen inkluusio Keniassa

Vuodesta 2005 FDUV on tehnyt yhteistyötä sisarjärjestö KAIHin (Kenya Association for the Intellectually Handicapped, Kenian kehitysvammaisten liitto) kanssa. Kehitysyhteistyöprojekti on suunnattu kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen Keniassa.

KAIHilla on noin 2 500 jäsentä, jotka kuuluvat noin 130 paikalliseen tukiryhmään kahdellatoista alueella Keniassa. Yhteistyön tavoitteena on, että kehitysvammaiset ja heidän omaisensa saisivat  työkaluja ja tietoa ihmisoikeuksista. Näin he pystyisivät vaikuttamaan ja pääsisivät osallisiksi yhteisöissään. He saisivat paremmat elinolosuhteet.

FDUV vierailee Keniassa säännöllisesti ja seuraa, kuinka tukea käytetään.  FDUV valvoo toimintaa ja tukee paikallisryhmiä sekä KAIHin toimintaa.

Yksi KAIHin ja FDUV:n tärkeimmistä aktiviteeteista on kehitysvammaisten lasten ja aikuisten perheiden vertaistukiryhmät. Tukiryhmän jäsenet kokoontuvat keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan, sekä järjestävät KAIHin tuella erilaisia kampanjoita muun muassa kehitysvammaisuuteen liittyvän sosiaalisen stigman vähentämiseksi.

Vertaistuki on tärkeää kehitysvammaisten perheille, jotka usein tuntevat jääneensä yksin arjen vaikeuksissa. Ryhmä toimii jäsenilleen henkireikänä, jossa voi keskustella vammaisuuteen liittyvistä yhteiskunnallisista haasteista, sekä saada neuvoja muilta samassa tilanteessa olevilta.

Pöytäpankkihanke elinkeinon tukena

Toimeentulon löytäminen, sekä lääkkeiden ja esimerkiksi vaippojen kalleus, ovatkin perheiden suurimpia huolenaiheita.

Monet ryhmät ovat onnistuneet saamaan alulle pöytäpankkihankkeen, jota nimitetään karuselliksi. Ryhmän jäsenet maksavat pienen summan yhteiseen kassaan ja kerätty raha annetaan vuorollaan jollekin sitä kipeästi tarvitsevista jäsenistä.

Rahalla voi vaikka ostaa tipuja ja aloittaa pienimuotoisen kanalatoiminnan. Sen voi myös käyttää esimerkiksi lasten koulumaksujen maksamiseen tai odottamattomiin sairaalakuluihin. Raha pitää kuitenkin maksaa takaisin, jotta seuraava jäsen voisi hyötyä siitä.

Lue lisää FDUV:n ja KAIHin kehitysyhteistyöstä (ruotsiksi): 

Jäsenjärjestö

Laulu paremmalle huomiselle

Entinen gospel-artisti Faith Wairuku on 15-vuotiaan kehitysvammaisen Benjaminin yksinhuoltajaäiti. He asuvat yhden huoneen asunnossa yhdellä Nairobin köyhimmistä asuinalueista. Keittiötä ei ole, joten ruoka tehdään ulkona. Elämä kehitysvammaisen lapsen yksinhuoltajana on taloudellisesti vaikeaa, mutta Faith kasvattaa vilkasta poikaansa rakkaudella ja kärsivällisyydellä.
Faith ja Benjamin ovat KAIHin Huruman vertaistukiryhmän jäseniä. Benjamin rakastaa ryhmätapaamisia ja äiti  saa ryhmästä vertaistukea arkeensa. Vammaisiin kohdistuvan sosiaalisen stigman takia vertaistukiryhmä on monille ainoa paikka, jossa he voivat keskustella ongelmistaan.
Monien yksinhuoltajaäitien tapaan Faith huolehtii ympäri vuorokauden vammaisesta lapsestaan. Jaloille pääsy voi olla hyvinkin pienestä kiinni. Monet haaveilevat pienyrittäjyydestä: kanalasta, tienvarsikojusta tai pienimuotoisesta käsityötoiminnasta. Faithin haaveena on vielä levyttää uusi gospel-levy.