Albanian kuurojen liiton edunvalvonta-, järjestö-, viittomakieli- ja tulkkikoulutuksen tukeminen

Suomen Kuurojen Liiton ja Albanian kuurojen liiton yhteinen hanke tähtää edunvalvonta- ja järjestökoulutuksen sekä viittomakielen- ja tulkkikoulutuksen kapasiteettien vahvistamiseen. Hankkeessa tuetaan myös kuurojen opetuksen kehittämistä Albaniassa. Hanke on jatkoa vuonna 2000 alkaneelle yhteistyölle.

Hankkeessa tuetaan Albanian kansallisen kuurojen yhdistyksen ANADin edunvalvontaa koulutuksilla sekä Albanian viittomakielen kehittämistä.

Albaniassa kuuroilla ei ole samanlaisia osallistumismahdollisuuksia kuin kuulevalla väestöllä.

Kehittämällä edunvalvontaa Albanian kansallinen kuurojen yhdistys pystyy ottamaan osaa tehokkaammin esimerkiksi lainsäädäntöön, jolloin kuurojen asemaa voidaan paremmin turvata. Viittomakielen tutkimuksen, opetuksen ja tulkkikoulutuksen kehittämisellä parannetaan kuurojen oikeutta omakieliseen opetukseen ja tiedonsaantiin viittomakielellä. Hankkeesta hyötyvät kansallisen kuurojen liiton lisäksi kaikki sen piirissä olevat kuurot ja heidän läheisensä sekä avainministeriöiden, muun muassa sosiaali- ja opetusalan viranomaiset.

Hanketyön tulokset ovat vaikuttaneet kuurojen elämään konkreettisesti: viittomakieli tunnustettiin Albaniassa vuonna 2014, perusopetuslaissa huomioidaan nykyään oikeus omakieliseen opetukseen ja tulkkikoulutuksen tarve on kirjattu kansalliseen vammaisstrategiaan. Uudistettavassa vammaispalvelulaissa huomioidaan oikeus tulkkipalveluun. Yhteistyöhankkeessa on myös julkaistu kaksi Albanian viittomakielen sanakirjaa (jälkimmäinen on verkkosanakirja www.gjshsh.al). Niiden lisäksi on tuotettu viittomakielen opetusmateriaaleja. Työtä on silti yhä paljon tehtävänä, koska kuurot lapset päättävät peruskoulunsa lukutaidottomina, eikä tulkkauspalvelu ole vielä edennyt lakiuudistuksesta käytäntöön.

Viimeisellä yhteistyökaudella 2022–2025 keskitytään kumppanin kouluttamiseen ja viranomaisyhteistyön tukemiseen. Keskeisenä tavoitteena on pilotoida maahan viittomakielen opetuksen ja tulkkauksen ammatillinen osaaminen osana virallista koulutusjärjestelmää sekä kouluttaa tarvittavat kouluttajaresurssit.

Järjestö nosti naiset eturiviin

Aiemmin ANADin toiminnassa oli kuuroja naisia ja nuoria hyvin vähän mukana, hallituksessakin oli vain yksi nainen.

ANADin pitkäjänteisen edunvalvonta- ja tiedotustyön ansiosta naiset ja nuoret ovat nyt mukana toiminnassa monin tavoin. Kuurojen naisten elämä on muuttunut: he ovat tietoisia oikeuksistaan ja käyttävät viittomakieltä. Heillä on voimaannuttavia vertaistapaamisia. Nykyään ANADin hallituksessa on enemmän naisia kuin miehiä.

 

Jäsenjärjestö

 

"Elämäni on muuttunut"

59-vuotias Fatime Shaba pysytteli ennen vain kotonaan, eikä tavannut muita kuuroja. Vasta kun hän kuuli Albanian kuurojen liitosta ANADista vuonna 2017, hän sai syyn lähteä kotinsa ulkopuolelle. Fatime on osallistunut joka viikko kuurojen naisten tapaamisiin.
”Elämäni on muuttunut näiden tapaamisten ansiosta. Olen saanut yhteyden muihin kuuroihin naisiin. Olen onnellinen, että saan olla osa ANADia”, Fatime kertoo. Hän on saanut paljon tietoa viittomakielestä ja naisten terveydestä. Keskinäinen kunnioitus on Fatimelle tärkeää.