Kosovon kuurojen liiton edunvalvonta-, järjestö-, viittomakielen-, tulkkikoulutuksen ja kuurojen opetuksen kehittämisen tukeminen

Kosovon kuurojen liiton edunvalvonta-, järjestö-, viittomakielen-, tulkkikoulutuksen ja kuurojen opetuksen kehittämisen tukeminen hankkeessa tuetaan Kosovon kuurojen liittoa.

Hankkeessa tuetaan Kosovon kuurojen liittoa kouluttamalla paikallisyhdistyksiä, tukemalla edunvalvontaa ja hallintoa, kehittämällä viittomakielen tutkimusta ja opetusmateriaalien tuotantoa, tulkkikoulutusta ja viittomakielen opettajien ja luokka-avustajien koulutusta.

Viittomakielisten tulkkipalvelujen saanti on heikkoa ja lukutaidottomuus on kymmenen kertaa kuulevaa väestöä yleisempää. Tulkkipalvelujen puute eristää kuurot yhteiskunnasta ja lukutaidottomuudesta aiheutuu muun muassa kuurojen korkea työttömyysaste ja köyhyyskierre.

Liiton tukemisella vahvistetaan sen edunvalvontakykyä valvoa palvelutuotannon toteuttamista, ja kehittämällä kuurojen opetuksen laatua edistetään kuurojen mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja parempaan työllisyyteen. Hankkeesta hyötyvät kuurojen liiton lisäksi kaikki sen piirissä olevat kuurot ja heidän läheisensä sekä avainministeriöiden, muun muassa sosiaali- ja opetusalan viranomaiset.

Hyvä kiertämään

35-vuotias Perparim (pääkuvissa) on syntymäkuuro. Vuonna 2013 hän osallistui Kosovon kuurojen liiton järjestämälle viittomakielenopettaja- ja luokka-avustajakurssille. Vuonna 2015 Perparimista tuli Kosovon opetusministeriön sertifioima viittomakielen opettaja ja luokka-avustaja. Neljä vuotta myöhemmin hänestä tuli kouluttaja projektiin, jossa opetettiin viittomakieltä 25 kuurolle sekä heidän perheenjäsenilleen. Tarkoituksena oli parantaa kuurojen ja heidän läheistensä kommunikaatiota.

”Ilman KAD:n koulutusta en olisi tässä vetämässä näitä viittomakielenkoulutuksia. Peruskoulussa en saanut oppia niitä normaaleja taitoja, joita kuulevat lapset oppivat koulussa.”

Perparimin työ- ja opiskelumahdollisuudet olivat olemattomat. KAD:n kurssilta hän sai koulutuksen ja työpaikan, ja taidoillaan hän laittaa hyvän kiertämään yhteisössään.

Jäsenjärjestö

 

Sertifioitu vapaaehtoiskouluttaja

Qendresa Parduzi on kuuro nainen Kosovon Vushtrrista. Hän kävi Prizrenin kuurojenkoulua 12 vuotta. Kun koulu päättyi vuonna 2015, Qendresa ei löytänyt töitä eikä päässyt opiskelemaan, koska kuurojenkoulussa ei opetettu riittävää luku- ja kirjoitustaitoa. Qendresa otti yhteyttä Kosovon kuurojen liittoon ja pääsi kouluttajakurssille. ”Minulle kurssi oli elämäni ensimmäinen ahaa-elämys. Ensimmäistä kertaa minulla oli mahdollisuus omaksua tietoja ja taitoja viittomakielellä!”
Kurssilla Qendresa oppi järjestötoiminnan perusteet ja raportointiprosessin. Hän rohkaistui mukaan paikalliseen kuurojen järjestötoimintaan. ”KAD:n koulutus antoi minulle työkaluja ja voimaa aktivoitua yhteisössäni.”