FDUV

FDUV on Suomessa asuvien ruotsinkielisten kehitysvammaisten henkilöiden etujärjestö, joka tarjoaa tietoa ja toimintaa myös muille, joilla on lukemis-, oppimis- tai kommunikaatiovaikeuksia. Järjestön nimi tulee sanoista ”frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla” – vapaus, osallisuus, kehitys ja valinnanmahdollisuudet kaikille.

FDUV:n logo

FDUV on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö. Sen tavoitteita ovat, että kehitysvammaiset henkilöt saavat tasa-arvoisen aseman yhteiskunnassa sekä tukea ja palveluita omalla äidinkielellään

Järjestö tekee vaikuttamistyötä, jakaa tietoa, järjestää kursseja ja leirejä sekä kehittää alaa projektitoiminnan kautta. He tarjoavat myös tukea ja neuvontaa yhteisön ruotsinkielisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen.

FDUV edustaa yhtätoista paikallista DUV-yhdistystä sekä valtakunnallista kehitysvammaisten henkilöiden omaa yhdistystä, Steg för Stegiä. Yhdistykset toimivat Suomen ruotsinkielisillä alueilla. Jäseniä on yhteensä noin 2 900. FDUV on perustettu vuonna 1971. FDUV:llä on toimistot Helsingissä ja Vaasassa.

FDUV:hen kuuluu myös LL-Center ja Lärum. LL-Center on valtakunnallinen selkokielen asiantuntijakeskus, joka edistää ruotsinkielistä selkokielistä tiedotusta. Lärum kehittää ja tarjoaa työkaluja räätälöityihin oppimisympäristöihin kuten erityisopetukseen.

Järjestön kehitysyhteistyön yhteyshenkilö on:
Frank Lundgren
frank.lundgren@stegforsteg.fi

Järjestön hankkeet