Kuurojen Liitto

Kuurojen Liitto on 37 jäsenyhdistyksen valtakunnallinen keskusliitto, jonka tehtävä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen.

Kuurojen liiton logo

Kuurojen Liitto valvoo viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteutumista, tuottaa viittomakielistä tiedotusta, järjestää nuoriso- ja kulttuuritoimintaa, kursseja ja leirejä sekä koordinoi viittomakielisten vertaistukitoimintaa.

Kuurojen Liitto on vammaisjärjestöjen kentällä poikkeuksellinen, sillä se edustaa sekä vammaisryhmää että viittomakielistä kieli- ja kulttuurivähemmistöä.

Kuurojen Liitolla on pitkät perinteet kansainvälisessä yhteistyössä. Monipuoliset kansainväliset suhteet antavat kehitysyhteistyölle hyvän perustan.

Kuurojen Liitolla on ollut merkittävä asema kuurojen maailmanliiton ja kuurojen Euroopan unionin toiminnassa vuosikymmenien ajan. Kuurojen Liitto on kansainvälisesti tunnettu viittomakielen ja kuurojentyön asiantuntija.

Järjestön kehitysyhteistyön yhteyshenkilöitä ovat:
Katarina Butera
katarina.butera@kuurojenliitto.fi
Ossi Oinonen
ossi.oinonen@kuurojenliitto.fi
Inkeri Lahtinen
inkeri.lahtinen@kuurojenliitto.fi

Järjestön hankkeet