Näkövammaisten liitto

Näkövammaisten liiton päämääränä on tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa näkövammaiset voivat elää omaehtoista, itsenäistä ja omannäköistään elämää.

Näkövammaisten liiton logo

Näkövammaisten liitto on näkövammaistyötä tekevien yhdistysten yhteistyöjärjestö ja näkövammaisten ihmisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Liitto ottaa toiminnassaan ensisijaisesti huomioon sokeat, kuurosokeat ja vaikeasti heikkonäköiset.

Näkövammaisten liiton päämääränä on tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa näkövammaiset voivat elää omaehtoista, itsenäistä ja runsassisältöistä elämää ja toteuttaa itseään omien valintojensa mukaan.

Liiton toiminta on monipuolista. Se muun muassa edistää ja valvoo näkövammaisten oikeuksien toteutumista ja tekee vaikuttamistyötä; tuottaa kuntoutus-, apuväline- ja työelämäpalveluja; tarjoaa näkövammaisten tiedonsaantia ja tiedon hallintaa koskevia palveluja; kehittää tiedonkulkua uutta teknologiaa hyödyntäen sekä tarjoaa harrastusmahdollisuuksia ja mahdollisuuden vertaistukeen.

Järjestön kehitysyhteistyön yhteyshenkilö on:
Sonja Ronkainen
sonja.ronkainen@nkl.fi

Järjestön hankkeet