Ruandan kuurojen liiton eli Rwanda National Union of the Deafin ihmisiä

Ruandan kuurojen liiton järjestö- ja viittomakielihanke

Kuurojen Liitto ja ruandalainen RNUD lisäävät tietoa kuurojen oikeuksista kuurojen yhteisössä, päättäjien keskuudessa ja laajemminkin yhteiskunnassa. 

Ruandan kuurot kärsivät ennakkoluuloista, jotka johtavat usein leimautumiseen ja syrjintään: kuuroilla ihmisillä ei ole tasa-arvoisia mahdollisuuksia saada  esimerkiksi riittäviä koulutus-, työllisyys- ja terveyspalveluita.

Keskeinen haaste on se, että tietoisuus kuurojen tarpeista ja oikeuksista on puutteellinen sekä kuuroilla itsellään että ympäröivässä yhteiskunnassa. Lisäksi viestintä kuurojen ja kuulevien välillä on usein rajallista ja heikkoa kommunikaatiovaikeuksien takia.

Monet  kylissä asuvat kuurot eivät osaa viittomakieltä, jolloin heidät suljetaan pois sekä kuurojen että kuulevien yhteisöistä – usein myös omasta perheestään.

Kuurot osaksi yhteisöä

Kuurojen liiton ja RNUD:n (Rwanda National Union of the Deaf) hanke lisää tietoisuutta kuurojen oikeuksista – niin kansallisen ja paikallisen tason päättäjien kuin paikallisten järjestöjen sekä suuren yleisön ja perheiden parissa.

Tavoite on, että kuurot saavat parempia julkisia palveluita ja kokevat vähemmän syrjäytymistä ja leimautumista, sekä perheissään että koko yhteiskunnassa.

Viittomakielen opetuksella kehitetään kuurojen kommunikaatiota  ja vahvistetaan kuurojen  yhteisöä sekä edistetään sitä, että vanhemmat voivat kommunikoida paremmin kuurojen lastensa kanssa.

Huomio myös järjestötoimintaan

Matalan koulutustason takia Ruandan kuurojen yhteisöllä on heikko osaaminen järjestötoiminnasta. Etenkin paikallistasolla osaaminen johtamisesta, hallinnosta  ja  vaikuttamistyöstä on puutteellista.

Hankkeessa perustetaan uusia RNUD:n aluetoimistoja, ja työntekijöiden kapasiteettia kehitetään koulutuksen avulla sekä näissä uusissa toimistoissa että pääkonttorissa.

Lisäksi varmistetaan, että RNUD:lla on osaavia johtajia tulevaisuudessakin: liitolle perustetaan nuoriso-osasto ja koulutetaan nuoria johtamaan ja pyörittämään osastoa.

Jäsenjärjestö