Addis Abeban yliopiston arkkitehtiopiskelijoita ja henkilökuntaa ja DDI:n henkilökuntaa ryhmäkuvassa portailla.

Saavutettava Etiopia kaikille

Invalidiliitto tekee yhteistyötä etiopialaisen liikuntavammajärjestön Disability Development Initiativen (DDI) kanssa.

Rakennetun ympäristön esteettömyyden edistäminen on vuonna 2022 alkaneen uuden hankkeen keskiössä. Hankkeessa DDI kouluttaa Addis Abeban yliopiston arkkitehti- ja insinööriopiskelijoita esteettömän ympäristön suunnittelussa ja esteettömyyskartoitusten tekemisessä.

DDI myös vaikuttaa ja viestii esteettömämmän rakennetun ympäristön puolesta, tekee itse esteettömyyskartoituksia ja -suunnitelmia sekä toteuttaa pienimuotoista korjausrakentamista. DDI on kartoittanut erityisesti Addis Abeban peruskoulujen esteettömyyttä. Osana hanketta Invalidiliitto ja DDI laativat yhteistyössä oppaan esteettömän ympäristön suunnittelusta ja kartoittamisesta etiopialaisten käyttöön. Opasta voi hyödyntää jatkossa laajemmin globaalin kehitysyhteistyön kentällä.

Esteettömyyden edelläkävijä

Pääkuvassa alhaalla keskellä istuva Yoseph Fekadu on DDI:n johtaja. Hän on yksi DDI:n perustajajäsenistä. Yoseph on kasvanut köyhällä maaseudulla. Hän pääsi osallistumaan koulunkäyntiin vaikeasta liikuntavammastaan huolimatta, sillä hänen äitinsä kantoi hänet selkärepussa kouluun. Lahjakas poika eteni elämässä ja suoritti talousalan maisterin tutkinnon. Yoseph on kolmen lapsen isä.

Pitkälti Josephin persoonan ansioista DDI:stä on tullut melko tunnettu vammaisjärjestö Etiopiassa, joka tällä hetkellä erityisesti edistää vammaisten etiopialaisten oikeutta esteettömästi rakennettuun ympäristöön.

Jäsenjärjestö

Tyttö, jonka perhe hylkäsi

Vaikeasti liikuntavammainen Helen Abdushikur on todellinen oman onnensa seppä. Vanhemmat hylkäsivät hänet lapsena, mutta sitkeä ja valoisa tyttö raivasi tiensä hyvään koulutukseen ja parempaan elämään. Helen on DDI:n hallituksen pitkäaikainen jäsen.
Helen valmistui hallintotieteiden maisteriksi Addis Abeban yliopistolta, jossa nyt myös työskentelee virkailijana. Helenillä on yksi lapsi. Helen on hyvin musikaalinen ja harrastaa vanhan etiopialaisen instrumentin begelen soittoa ja esiintyy ortodoksikirkon tapahtumissa.