Vammaisten henkilöiden demokratian, oikeuksien ja inkluusion edistäminen Sambiassa (DARIP) 

Invalidiliitto tukee liikuntavammaisten sambialaisten valtakunnallista järjestöä ZNAPDia ja sen paikallisia jäseniä, jotta he pystyvät paremmin edistämään vammaisten sambialaisten oikeuksia ja elinoloja.

DARIP-hankkeessa koulutetaan ZNAPDin aktiivisista jäsenistä paikallisia vaikuttajia. Paikallisen vaikuttamisen rinnalla ZNAPD vaikuttaa myös valtakunnallisesti vammaisten sambialaisten ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Tärkeimpiä vaikuttamisen paikkoja ovat vammaisten sambialaisten oikeus apuvälineisiin, koulunkäyntiin ja ammatilliseen koulutukseen, työhön ja toimeentuloon sekä maanomistukseen. Lisäksi ZNAPDin kaikessa toiminnassa edistetään läpileikkaavasti erityisesti vammaisten naisten ja tyttöjen sekä vammaisten nuorten asemaa ja oikeuksia.

Keskeisellä sijalla DARIP-hankkeessa on myös toiminta vammaisten henkilöiden toimeentulon parantamiseksi Sambian köyhällä maaseudulla.

Parhain esimerkki toimeentuloa edistävästä toiminnasta on uusiutuva ja kestävä vuohipankkiohjelma ZNAPDin jäsenille ja heidän perheilleen. Vuohipankista ryhmä antaa jollekin jäsenistään kaksi vuohta. Kun vuohilauma on kasvanut tarpeeksi suureksi, lahjoittaa hän vuorostaan kaksi vuohta toiselle ryhmän jäsenelle.

Petauken voimakaksikko

Pääkuvan Lister Banda ja Sarah Tempo ovat ZNAPDin Petauken yhdistyksen johtajakaksikko. He vaikuttavat Petaukessa, jotta vammaiset ihmiset otetaan mukaan kyläyhteisön toimintaan yhdenvertaisina muiden kanssa.

Lister ja Sarah hoitavat vuohia ja kasvattavat vihanneksia ZNAPD:n tuen turvin. Vuohista saamilla tuloilla he pystyvät paremmin elättämään itsensä ja perheensä sekä lähettämään lapsensa kouluun.

Kannustimien tarkoituksena on auttaa jäseniä taloudellisesti vakaamman elämän alkuun. Keskustoimisto järjestää myös maanviljely-, puunkäsittely- ja mehiläishoitokoulutusta. Suomen Invalidiliitto on lisäksi tukenut ryhmiä hankkimalla jauhomyllyjä, joiden vuokraamisesta paikallisille viljelijöille ryhmät saavat tuottoa yhteiseen kassaan.

Haastavinta on muuttaa käsitystä vammaisuudesta etenkin valtion ja piirikuntien päättäjätasolla. ZNAPD vaatiikin, että vammaisten oikeudet kirjataan perustuslakiin, ja että kaikissa valtion ja piirikunnan toimistoissa olisi kirjalliset ohjeistukset vammaisia koskevista asioista ja heidän oikeuksistaan. He myös vaativat, että vammaiset otetaan osaksi valtion ja paikallisten päätöselinten toimintaa.

Jäsenjärjestö

Ammatti, elanto ja sananvaltaa

Mwenda Masialeti on opiskellut räätäliksi ZNAPDin kautta saamansa tuen avulla. Hän elättää räätälin ammatillaan perheensä Kaomassa, läntisessä Sambiassa. Hän liikkuu kyynärsauvoilla.
Mwenda Masialeti on myös ZNAPDin läntisen alueen koordinaattori. Hän juontaa ohjelmia Kaoman paikallisradiossa paikallisella lodzin kielellä ja edistää tietoisuutta vammaisista ihmisistä ja heidän oikeuksistaan.